Skip to main content

Info landobjecten

Bij het maken van luchtopnamen van landobjecten is het weer een zeer belangrijke factor. Het moet helder en zonnig zijn en bij voorkeur slechts licht bewolkt. Niet alle dagen dat de zon schijnt zijn echter geschikt. Dit heeft te maken met heiigheid, luchtvervuiling en vochtige lucht. Voor een opname van heel grote oppervlakten, bijvoorbeeld heel Amsterdam, zijn er maar enige dagen per jaar dat er met succes gefotografeerd kan worden. In principe worden luchtfotolocaties in combinatie met andere objecten gefotografeerd, waarbij rekening gehouden wordt met het meest geschikte tijdstip. Uiteraard is het mogelijk dat de opdrachtgever vooraf een seintje krijgt, zodat eventuele maatregelen genomen kunnen worden, zoals het terrein op orde brengen, vlaggen uithangen e.d.

Indien een opdrachtgever een speciale gebeurtenis gefotografeerd wil hebben, is het mogelijk dat wij hiervoor speciaal de lucht ingaan. Vooraf zullen wij dan contact opnemen over de kans van slagen in verband met de verwachte weersomstandigheden.

Bij een opdracht ontvangen wij graag een situatieschets van object, waarop duidelijk de grenzen van het terrein, belangrijke herkenbare objecten in de buurt, kleur van het dak e.d. zijn aangegeven. Eventueel kan met pijlen de gewenste opnamerichting worden aangegeven.

Bij het uitvoeren van een luchtfoto-opdracht gaan wij in principe uit van het leveren van 15 verschillende opnamen in kleur, inclusief van elke opname een digitaal bestand in hoge resolutie. Bij een opdracht verkrijgt de klant het exclusieve gebruiksrecht voor publicaties.

Bijna alle luchtopnamen worden digitaal gemaakt met hoogwaardig professionele apparatuur. De hiermee verkregen ruwe beelden worden in eigen studio geoptimaliseerd voor elke gewenste toepassing. Grote uitvergrotingen en beeldcorrectie behoren tot de mogelijkheden.